Hubakee logo

Item: Nieuwe speler met focus op duurzame stadslogistiek

Hubakee is een relatief jonge logistieke dienstverlener, die vanaf een logistieke cityhub de binnensteden van Amsterdam en Haarlem bevoorraadt. ‘We zijn een jonge, duurzame partner in een relatief jonge markt,’ vertelt Bart-Jan Buchner.
 

Zero-emissie milieuzones maakt de stad leefbaarder

Hubakee is een relatief jonge logistieke dienstverlener, die vanaf een logistieke cityhub de binnensteden van Amsterdam en Haarlem bevoorraadt. ‘We zijn een jonge, duurzame partner in een relatief jonge markt,’ vertelt Bart-Jan Buchner.

‘Door samen te werken kunnen we een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld. We bundelen de goederenstromen van leveranciers, zodat we efficiënt met een volle wagen de stad in rijden om het aantal transportbewegingen te reduceren. We brengen de goederen met zero emissie-transport op de eindbestemming.

 

Stadslogistiek

Hubakee bezorgt goederen duurzaam op de plaats van bestemming binnen de milieuzones van Amsterdam en Haarlem. ‘Met elektrisch vervoer moet je goed kijken naar de bereikbaarheid en de prestaties van de auto, zodat je zoveel mogelijk uit een dag haalt zonder dat je moet bijladen. Dat kan vanuit deze locatie. We willen bedrijven en leveranciers helpen bij het op een duurzame manier inrichten van de stadslogistiek. Zodat ze de problemen voor zijn die kunnen ontstaan bij het ingaan van de zero-emissie milieuzones.’ De uiteindelijke ambitie is om zelfvoorzienend te worden, met eigen duurzame energie op en rondom het terrein. Waarbij de overdag opgewekte stroom wordt opgeslagen om die ’s nachts te gebruiken om de vrachtwagens op te laden. ‘Van oorsprong zijn we een verhuisbedrijf (AA Verhuizers). Dat betekent dat we service tot ver over de drempel verlenen. Dezelfde visie hebben we ook binnen de stadslogistiek. We zijn probleemoplossers. Onze ambitie is een duurzaam businessmodel in de markt te zetten. En om een hoog servicelevel te waarmaken naar de klant. We zijn daar klaar voor.’

Vanaf 1 januari 2025 geldt in 29 gemeenten een zero-emissie milieuzone voor grote delen van de stad. Duurzame stadslogistiek wordt de norm. Het vraagt om een andere kijk op logistieke dienstverlening.

Traditioneel transport voert nu nog de boventoon in de stad. Transportbedrijven en ondernemers kunnen nu nog met een euro type-6 vrachtwagen de stad in. Dat wordt anders, bestelauto’s en vrachtauto’s moeten na volgend jaar uitstootvrij zijn. Voor bestaande auto’s geldt op grond van een overgangsregeling in sommige gevallen een paar jaar uitstel. Sommige vervoerders, zoals verhuisbedrijven, vallen nog tot 2030 onder een ontheffing. Het doel is onder andere om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Maar ook om het aantal onnodige transportbewegingen in de stad te reduceren. Samen zal dit positief bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid.

 

Zelf doen of uitbesteden

Voor transporteurs leidt de nieuwe situatie tot de afweging: investeer ik in een nieuwe, zero-emissievloot om het transport in eigen hand te houden? Of besteed ik de stadslogistiek uit aan nieuwe partijen die zijn gespecialiseerd in de laatste kilometers? Nu al ontstaan aan de rand van de stad nieuwe op- en overslaglocaties. Leveranciers zijn nog gewend om de goederen door de transporteur aan de eindklant in de binnenstad te laten bezorgen. Dat kan ook efficiënt en duurzaam vanaf de stadrand, door slim samen te werken.

 

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd op: Topicnederland.nl

Maak jij met ons een verschil?

Recente items